Vi vill värna om vår vackra miljö
Vi vill värna om vår vackra miljö

På bryggan kommer förbättringen märkas med bättre ström och vattenförsörjning. Nya el och vattenpedistaler kommer att kopplas in och förbättrar miljön och förenklar användingen. Nytt WiFi som klarar den ökade efterfrågan på nät då vi har många båtar i hamnen samtidigt.
Nya bojar och bojsänken samt kättingar förbättrar säkerheten i förtöjningen samtidigt som vi flyttar in bojarna något då de med åren glidit iväg ut från bryggan.

En förbättrad och mer miljö-vänlig hamn

Här finner du information om vad vi konkret gör i just Käringsunds Gästhamn för att förbättra din upplevelse och aktivt arbeta med frågor av betydelse, som tex miljö, värde och service.

Rent vatten, en självklarhet? Rent vatten, en självklarhet?

Till sommaren 2020 kommer vi att ha helt nya duschar och toaletter samt snålspolande kranar i vårt servicehus. På taket kommer solceller att hjälpa till med uppvärmningen av varmvatter så att våra gäster bekvämt kan duscha i varmt vatten och i en dusch med snålspolande munstycket. Skönt att njuta i vetskapen om att man inte i onödan belastar miljön. Avloppet är kopplat till Eckerös eget reningsverk.

Elbilar, allt vanligare Elbilar, allt vanligare

Elbilsladdare installeras i hamnen och kopplas till solcellsladdning. Även en informationsskärm med anläggningens elförbrukning kommer att placeras på synlig plats.

Ett rent hav, kräver kloka människor
Ett rent hav, kräver kloka människor

Bättre informationstavlor kommer upp i hamnen. På dessa finns både miljöpolicy, räddningplan ( se nedan ) och mängder av relevant info att presenteras på ett snyggt och överskådligt sätt.
Även hamnkartan kommer att placeras tillsammans med denna info.
Hjärtstartare både till bryggan och till hamnkontoret installeras för att säkerställa tillgång till hjälp om olyckn är framme.

Vi värnar om ett rent hav för kommande generationer.
Vi värnar om ett rent hav för kommande generationer.
Sommar, sommar & sol, havet och vinden och doft av kaprifol.....
Sommar, sommar & sol, havet och vinden och doft av kaprifol.....

Flytbryggan i hamnen kommer att bytas ut mot en ny och modern brygga som klarar kraven på hållfasthet och förankringar. Säkerheten förbättras med bred spång ut och även  bekvämligheten blir bättre då den nya bryggan får 3 elpedistaler varav 2 även med vatten.
Möjlighet att både ligga longside och mot boj kommer att finns här.
Räddningsstegar kommer att installeras längst ut på bryggan, samt även efter kajen, för ökad säkerhet om någon faller i vattnet.

Hållbarthetsfrågor,
klicka och läs....

räddningsplan,
klicka och läs....

inbjudan till smart marina
möte på bettys 17.3 kl. 19:00

blue flag

Käringsunds Gästhamn är en av de fyra första hamnarna på Åland som har sökt Blue Flagcertifiering inför 2020. Ansökan innehåller förutom räddningsplan och miljöpolicy också en hel rad med åtgärder för att öka miljömedvetandet hos våra gäster, samt en plan för att energieffektivisera hela anläggningen ( se mer nedan om våra nyinvesteringar i hamnen ). Varje år genomför vi också tre olika miljöaktiviteter för att öka medvetenheten hos oss själva och våra gäster i frågor gällande natur och miljö. Bra för både vår egen och barnens framtid.