ÖPPET 
12 AUGUSTI - 1 SEPTEMBER
Måndag- Torsdag kl.10:00-19:00 ( 11-18 )
Fredag kl. 10:00-21:00 ( 11-20 )
Lördag kl. 12:00 - 23:00 ( 11-21 )
Söndag kl. 12:00-18:00 ( 12-17:30 )

I SEPTEMBER HELGER
Fredag kl. 15:00-22:00 ( 11-20 )
Lördag kl. 11:00 - 22:00 ( 11-20 )
Söndag kl. 12:00-18:00 ( 12-17:30 )

 
KOM IHÅG!

20-22 September Skördefesten på Åland
27-29 September Åland Dog Show i Eckeröhallen
Bartömning och säsongsfinal på Bodegan Lördag 28 september,
med 25% på all mat och dryck.