För att boka plats på förhand i hamnen så måste du gå via Dockspot, då övriga platser i hamnen är onumrerade.
To book a place at the harbor in advance, You have to go via Dockspot. AS all other places in the harbor is not numbered.