Vi vill värna om vår vackra miljö. Haluamme säilyttää kauniin ympäristömme.
Vi vill värna om vår vackra miljö. Haluamme säilyttää kauniin ympäristömme.

En hel del nytt....
På bryggan finner du nya el och vattenpedistaler som förbättrar miljön och förenklar användingen. Nytt WiFi som klarar den ökade efterfrågan på nät då vi har många båtar i hamnen samtidigt.
Nya bojar och bojsänken samt kättingar är nu installerade och förbättrar säkerheten i förtöjningen samtidigt som vi har flyttat alla bojar närmare bryggan.

Paljon uutta ...
Laiturilla on uudet sähköt ja vesipisteet, jotka ovat samalla ympäristö - että käyttäjäystävällisiä.
Uusi WiFi toimii vaikka satamassa olisi paljon veneitä yhtä aikaa.
Sataman turvallisuutta on parannettu vaihtamalla uudet poijut, poijupainot ja kettingit, samalla poijut on  siirretty lähemmäksi laituria
.

En förbättrad och mer miljö-vänlig hamn

Smart Marina och Blue Flag
i Käringsunds Gästhamn är nu verklighet, 2021 inleder vi vår andra Blue Flag säsong och Smart Marina projektet är nu helt genomfört.

Rent vatten, en självklarhet? Puhdas vesi, itsestäänselvyys? Rent vatten, en självklarhet? Puhdas vesi, itsestäänselvyys?

Sommaren 2020 fick vi helt nya duschar och toaletter samt snålspolande kranar i vårt servicehus. På taket finns nu solceller som hjälper till med uppvärmningen av varmvatter så att våra gäster bekvämt kan duscha i varmt vatten och i en dusch med snålspolande munstycket. Skönt att njuta i vetskapen om att man inte i onödan belastar miljön. Avloppet är kopplat till Eckerös eget reningsverk.

Nyt kesällä 2020 meillä on ihan uudet vettäsäästävät suihkut ja vessat huoltorakennuksessa. Suihkuvesi lämpiää aurinkoenergialla, suihkuissa on vettäsäästävät suihkukahvat. On ihanaa tiedostaa, ettei kuormita luontoa ja ympäristöä tarpeettomasti. Jätevedet hoitaa kunnallistekniikka.
 

Elbilar, allt vanligare Sähköautot, tavallisimmat Elbilar, allt vanligare Sähköautot, tavallisimmat

Elbilsladdare är installerad på parkeringen utanför Bodega, välkommen att ladda bilen medan du besöker oss.
Satamasta löytyy sähköautonlatauspaikka. Ohjeet sähkönkäytöstä löytyy informaatiotaulusta näkyvältä paikalta.

Ett rent hav, kräver kloka människor. Puhdas meri vaatii fiksuja ihmisiä.
Ett rent hav, kräver kloka människor. Puhdas meri vaatii fiksuja ihmisiä.

Bättre informationstavlor finns i hamnen. På dessa finns både miljöpolicy, räddningplan ( se nedan ) och mängder av relevant info att presenteras på ett snyggt och överskådligt sätt.
Även hamnkartan är placerad tillsammans med denna info.
Hjärtstartare både till bryggan och till hamnkontoret är installerade för att säkerställa tillgång till hjälp om olyckan är framme.

Satamaan on asennettu parannetut informaatiotaulut. Niistä löytyy niin ympäristöohjelma, pelastussuunnitelma (ks. alhaalta) ja paljon tarpeellista tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa. Samasta paikasta löytyy satamakartta. Sekä laiturilta että satamakonttorista löytyy hätätapausten varalta defibrillaattori.

Vi värnar om ett rent hav för kommande generationer. Haluamme säilyttää puhtaan meren myös tuleville sukupolville.
Vi värnar om ett rent hav för kommande generationer. Haluamme säilyttää puhtaan meren myös tuleville sukupolville.
Sommar, sommar & sol, havet och vinden och doft av kaprifol... Kesä, kesä & aurinko, meri ja tuuli ja kuusamantuoksu....
Sommar, sommar & sol, havet och vinden och doft av kaprifol... Kesä, kesä & aurinko, meri ja tuuli ja kuusamantuoksu....

Flytbryggan i hamnen är installerad, en modern brygga som klarar kraven på hållfasthet och förankringar. Säkerheten har förbättrats med bred spång ut och även  bekvämligheten blir bättre då den nya bryggan fått 3 elpedistaler
även med vatten.Möjlighet att både ligga longside endast här, bokas via Dockspot.
Räddningsstega är installerade längst ut på bryggan, samt även efter kajen, för ökad säkerhet om någon faller i vattnet.

Satamaan on asennettu ponttonilaituri, sen on kestävä ja muunneltavissa. Leveä jalankulkusilta silta lisää turvallisuutta. Mukavuutta lisää kolme vesi- ja sähköpistettä. Vain tälle laiturille voi kiinnittyä sivuittain. Laiturin päistä löytyy pelastustikkaat sen varalta, että joku sattuu tippumaan veteen.

Hållbarthetsfrågor,
klicka och läs....

kysymyksiä kestävästä kehityksestä,
klikkaa ja lue...

räddningsplan,
klicka och läs....

pelastussuunnitelma,
klikkaa ja lue...

blue flag

Käringsunds Gästhamn är en av de fem första hamnarna på Åland som har fått Blue Flagcertifiering 2020.
Detta innebär förutom räddningsplan och miljöpolicy också en hel rad med åtgärder för att öka miljömedvetandet hos våra gäster, samt en plan för att energieffektivisera hela anläggningen ( se mer nedan om våra nyinvesteringar i hamnen ). Varje år genomför vi också tre olika miljöaktiviteter för att öka medvetenheten hos oss själva och våra gäster i frågor gällande natur och miljö. Bra för både vår egen och barnens framtid. Ansökan för 2021 är inlämnad.

Käringsundin vierasatama on yksi viidestä ensimmäisestä satamasta Ahvenenmaalla, jotka ovat saaneet Blue Flag sertifioinnin 2020.
Tähän sisältyy ei vain pelastusuunnitelmaa ja ympäristöpolitiikkaa, vaan myös paljon toimintoja joilla lisätään vieraidemme ympäristötietoisuutta, samoin suunnitelma muuttaa koko systeemiä energiatehokkaammaksi (ks. lisää uusista investoinneistamme satamaan).
Joka vuosi tarjoamme myös kolme erilaista ympäristöaktiviteettia, joilla lisäämme niin oma kuin vieraidemme tietoisuutta luonnosta ja ympäristöstä. Tämä on hyväksi niin omalle kuin lastemme tulevaisuudelle.