Käringsunds Gästhamnhar deltagit i EU-projektet "Smart Marina". Projektet har höjt servicenivån i över 30 små gästhamnar i Finland, Sverige, Estland och på Åland. Lead Parnter har varit Ålands Utvecklings Ab. Associerade parter;  Företagsam Skärgård och Ålands Natur och Miljö.
Läs om projektet på här.  Eller på www.smartmarina.eu/aland


Projektet är slutfört och vi presenterar stolt en uppgraderad hamn med mycket ny infrastruktur vad gäller service och utrustning.

Käringsundin vierassatama on osa "Smart Marina" EU- projektia. Projektin tarkoitus on parantaa palvelutasoa yli 30 pienessä viesrassatamassa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Ahvenanmaalla. Pääyhteistyökumppani on Ålands Utvecklings Ab. Muut kumppanit ovat Företagsam Skärgård ja Ålands Natur och Miljö. Lue lisää ylläolevasta linkistä.

Olemme kiitollisia siitä, että saamme olla osa tätä projektia, lopputulos esitellään tulevaisuudessa 2021.

BLUE FLAG

Vår första Blue Flag säsong var 2020 och nu har vi ansökan för 2021 inlämnad. Snart vajar den Blå flaggan över hamnen igen :)
11.5.2020 meidät hyväksyttiin Blue Flag satamaksi.
Lue lisää projektista klikkaamalla allaolevaa linkkiä.