Fr om 2019 är det SEFYR och Fredrik Holmström som sköter om transporter och resor till Märkets Fyr. Du hittar alla information här,
www.sefyr.ax